Logopedia

Specjalność ta przeznaczona jest dla absolwentów studiów I stopnia z zakresu logopedii, które chcą zdobywać dalsze kwalifikacje w zawodzie logopedy.

Absolwent studiów II stopnia specjalności logopedia zdobędzie podstawową i rozszerzoną wiedzę z zakresu uwarunkowań prawidłowego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem mowy, u dzieci, młodzieży i dorosłych, diagnozowania logopedycznego dziecka i dorosłego pacjenta, jego rodziny i otoczenia społecznego, planowania i prowadzenia terapii logopedycznej z pacjentem z różnymi zaburzeniami mowy i języka. Uzyska umiejętności w zakresie prowadzenia i pisania diagnozy oraz programowania i prowadzenia terapii logopedycznej, a także ewaluacji własnych działań i budowania relacji z pacjentem i jego rodziną.

Po ukończeniu studiów absolwent zostanie wyposażony w kompetencje niezbędne do:

  • rozpoznawania indywidualnych potrzeb, trudności i zasobów pacjenta
  • wspomagania terapeutycznego dziecka, rodzica, pacjenta dorosłego
  • współpracy z innymi specjalistami w zakresie pomocy pacjentowi
  • opracowywania programów i strategii terapeutycznych pozwalających pacjentowi na osiągnięcie maksimum swoich możliwości i przezwyciężenie trudności
  • organizowania swojej pracy w placówce medycznej, edukacyjnej i innego typu

Perspektywy zawodowe

Studia pozwalają na zdobycie kwalifikacji do pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, edukacyjnych, wspomagających rozwój, które zatrudniają logopedę.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach takich, jak: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prywatne gabinety terapeutyczne, szpitale, przychodnie, poradnie zdrowia psychicznego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wychowania pozaszkolnego, środowiskowe ośrodki pomocy dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Logopedia

2018/2019

3 600 zł

1 830 zł

920 zł

370 zł

2019/2020

3 900 zł

1 985 zł

1 000 zł

405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20