SOCIALNEET_From civil society organizations to social entrepreneurship. Combating youth unemployment and addressing the needs of NEETs

SOCIALNEET_From civil society organizations to social entrepreneurship. Combating youth unemployment and addressing the needs of NEETs

(SOCIALNEET_Od organizacji społeczeństwa obywatelskiego do przedsiębiorczości społecznej. Zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży i zaspokajanie potrzeb młodych bezrobotnych (NEETów).

SOCIALNEET to projekt współfinansowany ze środków EEA i Funduszu Norweskiego na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Jest ambitną inicjatywą, w którą zaangażowanych jest dziewięć organizacji z ośmiu krajów europejskich mającą na celu integrację na rynku pracy młodych ludzi przed trzydziestym rokiem życia (NEET = not in employment, education or training = niezatrudniony, nieuczący się, nie będący  w trakcie szkolenia) dzięki wykorzystaniu nowych modeli  innowacji społecznych w obszarze ekonomii społecznej, a w szczególności w dziedzinie turystyki i kultury, ochrony zdrowia, rynku rolno-spożywczego, IT, otwartego oprogramowania oraz alternatywnych źródeł energii.

Czas trwania projektu: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

http://socialneet.eu/

https://www.facebook.com/SocialNeet/

 

SocialNEET logo3

 

 

Seniors’ Learning Value

SEAL – Seniors’ Learning Value 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka jest partnerem konsorcjum międzynarodowych instytucji współpracujących ze sobą przy realizowaniu projektu SEAL. Liderem projektu jest włoska uczelnia Sistemi Formativi Confindustria SCPA. Pozostałymi partnerami są Universitatea Politechnica Din Bucuresti z Rumunii, Cis Scuola per la Gestione D’Impresa SOcieta Consortile a Responsabilita Limitata z Włoch, FH Joanneum Gesellshaft MBH z Austrii, ARGO di Donda Andrea e C. snc z Włoch, GIP FIPAG z Francji.

Projekt SEAL ma na celu stworzenie i przetestowanie nowych sposobów angażowania starszych stażem pracowników w roli mentorów i trenerów wewnętrznych w przedsiębiorstwach, którzy mogą dzięki temu rozwijać umiejętności i kompetencje zgodnie ze spersonalizowaną ścieżką uczenia się. Osoby o profilu Seniora-Facylitatora Nauczania będzie można zaangażować na wielu poziomach np. przy wdrażaniu praktykantów, a także w innych sytuacjach szkoleniowych w miejscu pracy, w roli organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego, w ośrodku badań terytorialnych, centrum kompetencji itp.
Projekt SEAL ma na celu wykorzystanie kapitału know-how reprezentowanego przez starszych pracowników o bardzo zaawansowanych umiejętnościach technicznych, którzy mogą wspomóc proces szkolenia w zakładach pracy.

Czas trwania projektu: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.

https://www.sfc.it/news-ed-eventi/seal-seniors-learning-value.html

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007593

logo SEAL

Eliminating Social Exclusion

EliSE – Eliminating Social Exclusion (Eliminowanie wykluczenia społecznego)

EliSE to innowacyjny projekt, w którym Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka jest partnerem międzynarodowego konsorcjum instytucji edukacyjnych. Koordynatorem projektu jest Rezeknes Technologiju Akademija z Łotwy, a partnerami Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü z Turcji, Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia z Włoch, National Association of Municipial Clerks z Bulgarii oraz Interdisciplinary Network of Special and Intercultural Education z Grecji. Projekt ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami behawioralnymi. Projekt EliSE zapewnia partnerom możliwość dzielenia się badaniami prowadzonymi w ich krajach w dziedzinie edukacji społecznej dotyczącej specjalnych potrzeb, a także zapewnia możliwość konfrontacji pomysłów, działań i metod wykorzystywanych w sektorze integracji społecznej.

Projekt skierowany jest do edukatorów społecznych, rodziców dzieci z niepełnosprawnościami behawioralnymi, przedstawicieli biur podróży i firm z branży turystycznej. Wszyscy przedstawiciele grup docelowych biorą udział w poszczególnych etapach projektu poprzez szkolenia, spotkania, seminaria i dyskusje online. W wyniku projektu udostępniony zostanie on-line pakiet narzędzi edukacyjnych dotyczących modelu „fair travelling” – „podróżowania osiągalnego dla wszystkich”.

Czas trwania projektu: od 1października 2019 r. do 30 września 2021 r.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-LV01-KA204-060427

logo ELiSE

Extending Social Educators Competences

ESEC – Extending Social Educators Competences (Rozszerzenie kompetencji edukatorów społecznych)

W ramach programu Erasmus Plus Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka nadzoruje realizację projektu mającego na celu rozszerzenie kompetencji edukatorów społecznych w zakresie szkolenia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Działania realizowane są we współpracy z Interdisciplinary Network of Special and Intercultural Education INCLUDE z Grecji, Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia z Włoch, Mancomunidad de la Ribera Alta z Hiszpanii, Rezeknes Tehnologiju Akademija z Łotwy.

Głównym założeniem projektu jest rozszerzenie i rozwój kompetencji trenerów, edukatorów społecznych, nauczycieli wspierających oraz pedagogów o umiejętność szkolenia rodziców, a przede wszystkim rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt oparty jest na innowacyjnych metodach ICT, dzięki którym zapewnimy dostęp do cyfrowych wersji materiałów edukacyjnych, podręczników, źródeł naukowych oraz edukacyjnego oprogramowania typu Open Source.

Rezultaty projektu ESEC mają zostać wykorzystane do przygotowania portfolio kompetencji edukatorów społecznych, trenerów, nauczycieli wspierających, jak również stworzenia nowego programu nauczania dla wyższych uczelni oraz kursów dla pracowników socjalnych i nauczycieli wspierających. 

Czas trwania projektu: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-PL01-KA204-051126

http://esec.wspkorczak.eu/ 

logo ESEC

 

Digital social innovation for young people

Digital social innovation for young people (Cyfrowe innowacje społeczne dla młodych osób)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka we współpracy z partnerami z czterech państw (Bułgarii, Hiszpanii, Włoch i Łotwy) realizuje projekt Digital social innovation for young people w ramach unijnego programu „Erasmus+”.

Projekt jest skierowany do studentów nauk społecznych, wolontariuszy oraz młodych pracowników organizacji/instytucji z sektora usług społecznych. Głównym jego celem jest wskazanie bazy edukacyjnej służącej kształceniu online w dziedzinie innowacji społecznych, poprzez połączenie na europejskim poziomie partnerów zaangażowanych w tematykę związaną z integracją i innowacją społeczną. Działania projektu koncentrować się będą na podniesieniu wiedzy młodych osób na temat innowacji społecznych, a także możliwości, które niosą ze sobą fundusze unijne i narzędzia cyfrowe w tym zakresie. Ma to pozwolić na rozwój pomysłów młodych ludzi, szczególnie dotyczących usług i innowacji społecznych, w tym także promowanie współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi.

Czas trwania projektu: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019 r.

Strona projektu: https://dsi-2018-2020.weebly.com/

https://www.facebook.com/DSI-Digital-Social-Innovation-100511941438063/

 

Intro Erasmus1