Wieliszewska Akademia Nauczyciela

W ramach projektu Wieliszewska Akademia Nauczyciela organizujemy szkolenia dla nauczycieli i oświatowej kadry zarządzającej. Szkolenia są dopasowane do potrzeb edukacyjnych nauczycieli na terenie Gminy Wieliszew.


Szkolenia dla nauczycieli

 • Przeprowadziliśmy już ponad połowę z 18 planowanych szkoleń. Każdy kurs trwa 40 godzin i rozłożony jest na dwa weekendy. Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów.
 • Do tej pory przeprowadziliśmy następujące kursy:
  • Asertywna komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym
  • Rozwój kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych
  • Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
  • Sztuka przemawiania i emisji głosu
  • Trudne sytuacje wychowawcze w szkole
  • Programy naprawcze i poprawa efektywności nauczania
  • Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym
  • Diagnoza potrzeb wychowawczych
  • Planowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych
  • Coaching w edukacji
 • Kursy które odbędą się do końca maja
  • Nowoczesne metody i techniki aktywizujące
  • Praca metodą projektu z uczniami
  • Multimedia i tablice interaktywne
  • Praca w zespołach zadaniowych
  • Obsługa i zastosowanie nowoczesnych multimediów w edukacji
  • Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów
  • Dziecko z ADHD w szkole/klasie
  • Wykorzystywanie narzędzi ICT w procesie nauczania

Szkolenia dla oświatowej kadry zarządzającej

 • Przeprowadziliśmy 1 z planowanych 5 szkoleń dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół. W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie kolejnych 4 szkoleń. Szkolenia w wymiarze 40 godzin.
 • Przeprowadzone szkolenie: Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego
 • Pozostałe kursy: Prawo oświatowe, prawo pracy, planowanie projektów edukacyjnych, aplikowanie o fundusze zewnętrzne

Kursy przekwalifikowania zawodowego dla nauczycieli

 • Planowane jest przeprowadzenie dwóch kursów tego typu, każdy z nich trwał będzie 100h zajęciowych. Kursy prowadzone będą przez dwóch trenerów w celu polepszenia efektywności nauczania.
 • Kursy:
  • ekspert ds. technologii nauczania
  • trener osób dorosłych