Akademia Młodych Noblistów

Akademia Młodych Noblistów jest trzyletnim projektem skierowanym do 3000 uczniów szkół gimnazjalnych z 50 szkół województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Realizatorem projektu jest Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie.

 

Celem projektu jest wdrożenie ponadregionalnych programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych przez 3 lata szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych na poziomie gimnazjalnym. Dodatkowo projekt wzmocni:

  • postawy współdziałania i rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
  • postawy w kontekście przyszłego środowiska pracy
  • umiejętności zarządzania informacją
  • możliwość wykorzystania technik ICT w nauce.


Plany Projektu obejmują zainicjowanie Interdyscyplinarnego Szkolnego Ruchu Naukowego (cykl laboratoriów, w ramach których uczniowie poprowadzą indywidualne projekty naukowo-badawcze – pod okiem kadry akademickiej oraz przy wsparciu psychologów), a w ramach Ponaregionalnej Akademii Młodych Noblistów zostaną organizowane liczne festyny naukowe, konkursy, olimpiady oraz cykle spotkań: „Zostań Noblistą”, „Klucz do sukcesu”, „Spotkania z ludźmi z pasją”.

Więcej informacji na stronie www.akademiamlodychnoblistow.pl