Rodzaje kontentów

Rodzaje kontentów na platformie e-learningowej

 

Kontenty filmowe o zawartości podstawowej zawierają ciągły filmowy materiał dydaktyczny oraz podstawowe informacje merytoryczne i organizacyjne o przedmiocie. Platforma daje możliwość korzystania z czatu oraz forum w celu komunikowania się wykładowcy ze studentami.

Kontenty filmowe proste o pełnej zawartości zawierają ciągły filmowy materiał dydaktyczny, ćwiczenia kontrolne kończące pracę z kontentem (ćwiczenie zawiera pytania zamknięte, losowane z przygotowanego zestawu pytań) oraz słownik najważniejszych terminów.

Kontenty te zawierają również testy wiedzy – częściowy (po ok. 10 kontentach) i kończący przedmiot, umożliwiający uzyskanie przez studenta oceny stopnia opanowania określonej partii lub całości materiału dydaktycznego z przedmiotu. Wykładowca ma możłiwość wykorzytania czatu i forum w celu komunikowania się ze studentami.

Kontenty filmowe interakcyjne zawierają filmowy materiał dydaktyczny, ćwiczenia śródlekcyjne, przerywające filmowy materiał dydaktyczny – ich poprawne wykonanie warunkuje dostęp do dalszych części materiału dydaktycznego. Kontetnty te zawierają również ćwiczenia kontrolne (pytania zamknięte, losowane z przygotowanego zestawu pytań), testy wiedzy oraz słownik najważniejszych terminów. W tym modelu kontentu istnieje możliwość wykorzystania forum oraz czatu.

Kontenty multimedialne zawierają tekstowy materiał dydaktyczny; ilustracje graficzne, interakcje i animacje oraz ćwiczenia śródlekcyjne, przerywające tekstowy materiał dydaktyczny. Jak również ćwiczenia kontrolne oraz testy wiedzy i słownik najważniejszych terminów. Ten model kontentu zapewnia możliwość korzystania z forum oraz czatu.