Platforma e-learningowa

Nauczyciel akademicki, uzyskując login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu, równocześnie otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej. Wykładowcy uzyskują dostęp do kontentów dla prowadzonych przez siebie przedmiotów oraz raportów z aktywności edukacyjnej studentów, przypisanych do tych przedmiotów.

 

Wykładowca za pośrednictwem platformy e-learningowej może komunikować się ze studentami, jak również posiada możliwość generowania raportów z aktywności edukacyjnej studentów na platformie. Raporty generowane w postaci:

  • raportu indywidualnego z samodzielnej aktywności edukacyjnej wybranego studenta,
  • raportu zbiorczego z samodzielnej aktywności edukacyjnej grupy studenckiej,
  • raportu zbiorczego z aktywności edukacyjnej grupy studenckiej na forum,
  • raportu zbiorczego z aktywności edukacyjnej grupy studenckiej w wykonaniu samodzielnych prac zleconych przez wykładowcę,
  • pozwalają na bieżące monitorowanie postępów studentów w nauce.

Wykładowca ma również dostęp do Materiałów fakultatywnych oraz Materiałów interdyscyplinarnych, a więc do wszystkich dostępnych w ramach platformy elektronicznych materiałów dydaktycznych.