Praca ze studentem

Praca nauczyciela akademickiego ze studentem stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania Kształcenia na Odległość. Uczelnia zapewnia nauczycielowi akademickiemu możliwość komunikowania się ze studentem za pomocą:

 

  • kalendarza, czatu, forum, dostępnych na platformie e-learningowej,
  • poczty elektronicznej, dostępnej w Wirtualnym Dziekanacie,
  • systemu wideokonferencyjnego.

Nauczyciel w ramach platformy e-learningowej korzysta z dostępnych raportów z aktywności edukacyjnej studenta lub grup studenckich, które pozwalają na bieżący moniotring postępów studenta w nauce i w związku z tym podejmowanie działań mobilizacyjnych.