Kredyty studenckie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółów zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013).

Więcej informacji w załączonym poniżej pliku:

Kredyty studenckie.pdf (160 KB)