Klub Rzymski

Klub Rzymski to międzynarodowa organizacja pozarządowa zrzeszająca wybitnych ekspertów z różnych dziedzin, naukowców, przedsiębiorców, polityków, finansistów. Od momentu powstania, a więc od 1968 roku, zajmuje się przeprowadzaniem badań i opracowywaniem na ich podstawie raportów z zakresu problemów gospodarczo-społecznych świata. Z analizami i prognozami tej organizacji – założonej w Rzymie, choć mającej swoją główną siedzibę w Genewie – liczą się nie tylko środowiska naukowe, lecz również rządy państw.

W 1987 roku powstało Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, a od 2011 roku jego przewodniczącym jest prof. dr hab. Julian Auleytner, Rektor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie. W Komisji Rewizyjnej zasiada zaś prorektor, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński.

Towarzystwo, zgodnie z ideami Klubu Rzymskiego, przeprowadza badania naukowe, organizuje konferencje i seminaria w Polsce oraz za granicą, upowszechnia wiedzę na temat zagrożeń i wyzwań, związanych choćby z konfliktami interetnicznymi w Europie Wschodniej czy z przeobrażeniami społeczeństw totalitarnych. Prowadzi też działalność wydawniczą, publikuje własne książki (do tej pory nakładem Towarzystwa ukazały się 54 pozycje naukowe) i współredaguje biuletyn „Przyszłość. Świat – Europa – Polska”.