Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, którego prezesem jest prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, to stowarzyszenie o bogatej tradycji sięgającej okresu międzywojennego.

Zakres działalności Towarzystwa jest obecnie znacznie szerszy niż w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Organizacja ta, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, podejmuje wiele rozmaitych przedsięwzięć. Inicjuje, ale i realizuje badania, dotyczące choćby aktualnej sytuacji kobiet na polskim rynku pracy. Organizuje warsztaty poświęcone polityce rodzinnej państwa czy warunkom funkcjonowania domów opieki społecznej, liczne konferencje i seminaria, m.in. „Usługi społeczne wobec rodziny”, „Młode pokolenie – problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości”. Popularyzuje wśród studentów problematykę społeczną, np. podczas zajęć warsztatowych. Poza tym wspiera innowacyjne projekty z obszaru szeroko rozumianej polityki społecznej, a także propaguje nowoczesne metody edukacji.

Towarzystwo wydaje i dofinansowuje książki naukowe, m.in. „Ekonomię szczęścia” Piotra Michonia, publikuje też biuletyn informacyjny „Wiadomości Społeczne”. Ponadto, ściśle współpracuje z WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie. W ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” PTPS prowadziło badanie losów absolwentów naszej Uczelni i organizowało staże studenckie. Brało też udział w projekcie „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”, co zaowocowało tłumaczeniami dziesięciu publikacji z zakresu polityki społecznej.

Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej: http://ptps.org.pl/