Wymiana pracowników

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie daje corocznie możliwość swoim pracownikom zarówno dydaktycznym, jak i niedydaktycznym (administracja i kadra zarządzająca) wyjazdów do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.

REGULAMIN uczestnictwa w Programie Erasmus+ pracowników WSP im. J. Korczaka w celach dydaktycznych i w celach szkoleniowych 

 

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Jakie kryteria należy spełnić, by skorzystać z wyjazdu?

O wyjazd w programie Erasmus+ mogą się ubiegać pracownicy Uczelni Korczaka w Warszawie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych.

Jakie są rodzaje wyjazdów?

- STA – Staff Mobility for Teaching – wyjazd nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

- STT – Staff Mobility for Training – wyjazd pracowników w celach szkoleniowych

Jak znaleźć instytucję zagraniczną? 
Do kiedy można składać aplikację na wyjazd?

Rekrutacja trwa cały rok, niemniej należy złożyć formularz zgłoszeniowy przynajmniej na 2 miesiące przed planowanym wyjazdem. Proces rekrutacyjny danego uczestnika trwa ok. 3 tygodni.

Jakie dokumenty należy przesłać na proces rekrutacji do programu Erasmus+?

Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz - jeśli jest w posiadaniu - Invitation Letter od zagranicznej instytucji przyjmującej.

Jakie są etapy postępowania rekrutacyjnego?

Podstawą kwalifikacji na program Erasmus+ jest pozytywne rozpatrzenie formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanie akceptacji zagranicznej uczelni przyjmującej na wyjazd pracownika. Jeśli uczestnik z własnej inicjatywy skontaktował się z zagraniczną uczelnią i otrzymał takie zaproszenie – przyśpiesza to znacznie postępowanie rekrutacyjne. Pracownik po konsultacji z instytucją przyjmującą wypełnia w zależności od rodzaju wyjazdu porozumienie o programie szkolenia STT lub porozumienie o programie nauczania STA.

Kolejnym etapem jest udzielenie zgody na wyjazd przez prorektora Uczelni Korczaka i sporządzenie umowy Erasmus+.

Jaki jest czas trwania wyjazdu w ramach programu Erasmus+?

Sugerowany przez uczelnie czas wyjazdu to okres do 3 dni.

Ile godzin wykładowych musi przeprowadzić wykładowca w ramach wyjazdu STA ? Ile dni szkoleniowych STT powinien odbyć pracownik niedydaktyczny?

Wykładowca musi przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć.

Pracownik niedydaktyczny powinien odbyć 2-3 dni szkoleniowe.

Ile wynosi stypendium Erasmus+?

Stypendium na koszty podróży i utrzymania jest uzależnione od kraju i czasu trwania wyjazdu. Obowiązujące stawki są ogłaszanie co roku na stronie programu Erasmus+.

Kto udziela dodatkowych informacji na temat programu Erasmus+?

Dodatkowych informacji na temat programu Erasmus+ udziela Dział Współpracy i Projektów Międzynarodowych WSP im. J. Korczaka w Warszawie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie są niezbędne dokumenty do składania?

Formularz zgłoszeniowy

Porozumienie o programie szkolenia STT

Jakie dokumenty należy dostarczyć po powrocie w celu rozliczenia się z wyjazdu?

- Certyfikat wizyty od zagranicznej uczelni przyjmującej

- Karty pokładowe lotów / bilety publicznych środków transportu

- Faktura za lot

- Faktura za hotel

- Wypełnienie ankiety w mobility tool

W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego stypendium Erasmus+.