Wymiana studentów

Studenci, którzy są zainteresowani wyjazdem na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+ powinni zapoznać się z poniższymi informacjami.

Możliwości udziału w Erasmusie+

Najbardziej popularną formą udziału studentów w Erasmusie+ są wyjazdy do innych krajów uczestniczących w programie. Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

  • na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z uczelnią macierzystą studenta. Można wyjechać nawet do 2 razy: na studiach licencjackich i po raz kolejny na magisterskich
  • na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z uczelnią studenta. Możliwe jest odbycie praktyki 2 razy: na studiach licencjackich i po raz kolejny na magisterskich
Kiedy są terminy naboru na wyjazdy w ramach Erasmus+?

W ramach programu Erasmus+ studenci mają możliwość złożenia dokumentów na konkurs rekrutacyjny Uczelni Korczaka w Warszawie 2 razy w roku: do 30 czerwca (nabór na semestr zimowy lub wyjazd całoroczny) lub do 30 października (nabór na semestr letni). Należy wysłać wypełniony formularz aplikacyjny na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ile razy student może wyjechać w ramach programu Erasmus+?

Na każdym z poziomów studiów (licencjackie, magisterskie) można skorzystać z wyjazdów trwających od 3 do 12 miesięcy łącznie (Erasmus studia i Erasmus praktyki), gdzie liczba 12-stu miesięcy przypada oddzielnie na poszczególny poziom studiów.

Kto może skorzystać z wyjazdów studenckich Erasmusa?

O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów licencjackich oraz magisterskich (także zaocznych) na Uczelni Korczaka w Warszawie oprócz studentów 1 roku studiów licencjackich. Nie mogą ubiegać się o wyjazd studenci studiów podyplomowych na Uczelni Korczaka w Warszawie. Z wyjazdu na praktykę mogą również skorzystać absolwenci (po obronie pracy dyplomowej) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutację należy przejść na ostatnim roku studiów.

Niezbędna jest znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1 (upper intermediate - średnio zaawansowany) lub języka kraju, do którego chcesz wyjechać.

Do jakich krajów można wyjechać?

Na studia w ramach Erasmusa możesz wyjechać tylko do uczelni partnerskiej Uczelni Korczaka w Warszawie. Na praktykę możesz wyjechać do dowolnego kraju programu:  

  • kraje członkowskie UE,
  • Islandia, Lichtenstein i Norwegia,
  • Turcja,  Macedonia.

 

Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę?

Możesz wyjechać do przedsiębiorstwa lub instytucji zagranicznej, która zgodziła się przyjąć Cię w ramach programu Erasmus+. Praktykę możesz odbyć w przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub  w innej instytucji (muzeum, bibliotece, szpitalu itp.). Praktyki nie możesz odbyć w instytucjach unijnych, instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi, ojczystych placówkach dyplomatycznych za granicą (konsulat, ambasada).

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką studiujesz. Przed Twoim przyjazdem przedsiębiorstwo/instytucja przyjmująca musi podpisać dokument Porozumienie o programie praktyki (Higher Education Learning Agreement for Traineeships).

Na jak długo można wyjechać na studia?

Na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego. Uczelnia powinna wysyłać swoich studentów na okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.

Na jak długo można wyjechać na praktykę?

Tak samo, jak w przypadku wyjazdów na studia – na okres od 3 do 12 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.

Ile wynosi stypendium Erasmus+?

Stypendium na koszty podróży i utrzymania jest uzależnione od kraju i czasu trwania wyjazdu. Obowiązujące stawki są ogłaszanie co roku na stronie programu Erasmus+.

Prawa i obowiązki stypendysty

Wykaz podstawowych praw i obowiązków studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa zawiera Karta Studenta Erasmusa. Student otrzymuje egzemplarz Karty przed wyjazdem, zwykle po podpisaniu umowy dotyczącej wyjazdu.

Jakie są niezbędne dokumenty do składania?
STUDIA:

Formularz aplikacyjny

Uczelnie partnerskie

Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement)

Wskazówki jak wypełnić porozumienie o programie studiów

PRAKTYKI:

Formularz aplikacyjny

Porozumienie o programie praktyki

Wskazówki jak wypełnić porozumienie o programie praktyki

 

REGULAMIN mobilności studentów i absolwentów WSP im. J. Korczaka w ramach Programu Erasmus+, obowiązującego od roku akademickiego 2017/2018