O wydziale

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie jest jedną z największych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w obrębie WSP im. J. Korczaka w Warszawie. Siedzibę Wydziału, składającą się z nowoczesnego kompleksu budynków, wyposażono w multimedialny sprzęt, komputery oraz Bibliotekę Główną (księgozbiór zawiera 45 000 woluminów oraz 66 tytułów prenumerowanych czasopism, jest obsługiwany przez program komputerowy Prolib).

Dzięki Wirtualnemu Dziekanatowi studenci posiadają dostęp do bieżących informacji (m.in. do harmonogramu zajęć, wykazu obowiązujących rygorów, dyżurów nauczycieli akademickich).

Na Wydziale prowadzone są zajęcia na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna. Istnieje możliwość wyboru lektoratów z języków obcych (angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Doskonałą jakość uczenia, potwierdzoną przez pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (na wszystkich kierunkach studiów), zapewnia system organizacyjny oraz znakomita kadra naukowo-dydaktyczna, która zwraca szczególną uwagę na kształcenie specjalistyczne.

Na Wydziale funkcjonuje również Samorząd Studencki, który uczestniczy we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach podejmowanych na Wydziale. Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia Rektora (naukowe), socjalne i zapomogi. WSP im. J. Korczaka w Warszawie jest partnerem programu Erasmus+. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz wysyła studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych na staże do uczelni m.in. w Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Grecji, Belgii oraz na Cypr.

WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie podjęła również współpracę z ETS (Educational Testing Service), który umożliwia przystąpienie do egzaminów TOEIC, TOEFL.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu