Wczesne nauczanie języka angielskiego

Wczesne nauczanie języka angielskiego - cel studiów

Głównym zadaniem studiów na kierunku wczesne nauczanie języka angielskiego jest przygotowanie metodyczne nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie przedmiotów takich jak edukacja przedszkolna oraz edukacja wczesnoszkolna do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Trzysemestralne studia podyplomowe pozwalają nabyć umiejętności swobodnego formułowania form pisemnych oraz ustnych w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie „elementary”. Absolwent studiów realizowanych przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami na poziomie egzaminu FCE.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) oraz z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110).

Podyplomowe studia trzysemestralne – program

Ramowy program studiów na kierunku wczesne nauczanie języka angielskiego obejmuje m.in.:

 • Nauczanie języka angielskiego najmłodszych – metodyka,
 • Glottodydaktyka,
 • Zastosowanie nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego,
 • Historia i kultura Wielkiej Brytanii,
 • Fonetyka praktyczna,
 • Gry i zabawy ruchowe, piosenki i literatura dziecięca w nauczaniu języka angielskiego.

Edukacja przedszkolna oraz edukacja wczesnoszkolna obejmuje również praktyczne umiejętności w zakresie nauczania języka najmłodszych.

Edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - sylwetka absolwenta

Ukończywszy trzysemestralne studia podyplomowe w Uczelni Korczaka Oddział Warszawa jest osobą o teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych, a także w szkołach językowych specjalizujących się w nauczaniu dzieci.

Kwalifikacje absolwenta

Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów na kierunku wczesne nauczanie języka angielskiego jest jednym z trzech warunków otrzymania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III). Do pozostałych dwóch należą kwalifikacje uprawniające do nauczania do nauczania w przedszkolu bądź klasach kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, jak również świadectwo znajomości języka (certyfikat FCE, certyfikat TOEFL lub City & Guilds na poziomie B2). Aby być uprawnionym do nauczania języka angielskiego w powyższych placówkach należy jednocześnie spełnić wszystkie trzy warunki. Studia realizowane przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa przygotowują do uzyskania wyżej wymienionych certyfikatów, jak również pozwalają udoskonalić umiejętności w dziedzinie metodyki nauczania języka angielskiego.

Opłaty 

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
    3 raty 6 rat
3 5 490 zł 1 921 zł 979 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Czas trwania

3 semestry

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (klasy I-III).

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 • dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogiki przedszkolnej bądź wczesnoszkolnej (w tym licencjackich)
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średnio zaawansowanym (poziom B1)

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu