Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Studia podyplomowe na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – cel studiów

Trzysemestralne studia podyplomowe realizowane przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa mają za zadanie przygotować obecnych oraz przyszłych terapeutów i pedagogów w zakresie merytorycznym oraz metodycznym w wiedzę, kompetencje i umiejętności z dziedziny szeroko pojętego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - ramowy program studiów

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty:

 • Rozwój psychosomatyczny dziecka od poczęcia – podstawy,
 • Neurologiczne podstawy prawidłowego lub patologicznego rozwoju psychomotorycznego dziecka,
 • Psychologia rozwojowa małego dziecka (do 6 roku życia),
 • Psychologia kliniczna,
 • Dziecko niepełnosprawne – diagnoza funkcjonalna,
 • Neurologopedia dziecięca,
 • Wczesna interwencja logopedyczna,
 • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z zespołem wad wrodzonych,
 • Pedagogika specjalna,
 • Praca z dzieckiem autystycznym,
 • Praca z rodziną dziecka objętego WWR,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – metody pedagogiczne,
 • Integracja sensoryczna,
 • Indywidualne programy rehabilitacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne – projektowanie i ewaluacja,
 • Fizjoterapia – podstawy,
 • Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka – podstawy prawne,
 • Prawo rodzinne – wybrane zagadnienia.

Studia realizowane przez Oddział Warszawa obejmują również seminarium dyplomowe oraz praktyki zawodowe.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - sylwetka absolwenta

Ukończywszy studia podyplomowe absolwent będzie dysponował wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi niezbędnymi do pracy w placówkach, takich jak: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia specjalistyczna, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła specjalna.

Kwalifikacje absolwenta

Ukończenie studiów jest jednoznaczne z uzyskaniem umiejętności i kwalifikacji w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju.

Czas trwania

Studia trzysemestralne obejmują: 300 godz. i 50 godz. praktyk.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
    3 raty 6 rat
3 3 970 zł 1 389 zł 708 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł


Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna oraz logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu