Plany

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU INFORMUJE, IŻ ZE WZGLĘDU NA NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO WARUNKIEM PRZYJĘCIA PRZEZ DZIEKANAT PRACY DYPLOMOWEJ DO EGZAMINU KOŃCOWEGO JEST DOŁĄCZENIE PODPISANEGO PRZEZ PROMOTORA RAPORTU Z SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO.

 

 

TERMINARZ ZJAZDÓW I ROKU- SEMESTR LETNI 2018/2019  

TERMINARZ ZJAZDÓW II i III ROKU - SEMESTR LETNI 2018/2019 

 


 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA STUDENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA WYKŁADOWCY

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

OPIEKUNOWIE GRUP STUDENCKICH

 

 ERASMUS

 

 

PLANY STUDIÓW DLA I ROKU (przydział do grupy  zostanie wysłany Państwu na adres e- mail)

studia I stopnia niestacjonarne

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa C

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna KnO - grupa C KnO

 

studia II stopnia niestacjonarne

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa E

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna KNO - grupa E KNO

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna, diagnoza i terapia pedagogiczna KNO - grupa F1, F1 KNO

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna - grupa F2

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: logopedia, logopedia  KNO - grupa L, L KNO

1 rok Praca socjalna KnO, specjalność: praca socjalna z rodziną (sala mulimedialna w Warszawie)

 

PLANY STUDIÓW DLA II I III ROKU:

studia I stopnia stacjonarne

III rok - kierunek: polityka społeczna

III rok - kierunek: polityka społeczna, specjalność: Przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie projektami - studia prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniem "Monar"

 

studia I stopnia niestacjonarne

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa Z1

II rok kierunek: pedagogika resocjalizacyjna - grupa Z2

III rok B kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

III rok B KNO kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

 

studia II stopnia niestacjonarne

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - grupa P, grupa P KNO

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna - grupa T1, T1 KNO

II rok kierunek: pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna - grupa T2, T2 KNO  

II rok Praca socjalna KnO, specjalność: praca socjalna z rodziną (sala mulimedialna w Warszawie)

 

studia podyplomowe

II semestr Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

II semestr Terapia Uzależnień

III semestr Oligofrenopedagogika

III semestr Neurologopedia - profilowana

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu