Plany

DZIEKANAT WYDZIAŁU INFORMUJE, IŻ ZE WZGLĘDU NA NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO WARUNKIEM PRZYJĘCIA PRZEZ DZIEKANAT PRACY DYPLOMOWEJ DO EGZAMINU KOŃCOWEGO JEST DOŁĄCZENIE PODPISANEGO PRZEZ PROMOTORA RAPORTU Z SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO.

 

TERMINY ZJAZDÓW STUDIÓW I ROKU - STUDIA NIESTACJONARNE

1 rok jednolite studia magisterskie niestacjonarne, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 26 - 27.10.2019r.

1 rok studia I stopnia niestacjonarne, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna i opiekuńczo – wychowawcza – pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 26 - 27.10.2019r.

1 rok studia II stopnia niestacjonarne, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  – pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 26 - 27.10.2019r.

1 rok studia II stopnia niestacjonarne, kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna– pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 26 - 27.10.2019r.

TERMINARZ ZJAZDÓW I ROKU - SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

TERMINARZ ZJAZDÓW II i III ROKU - SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 (uaktualniony terminarz zjazdów)

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA STUDENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA WYKŁADOWCY

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

OPIEKUNOWIE GRUP STUDENCKICH

 

 ERASMUS

 

 

PLANY STUDIÓW DLA I ROKU

jednolite studia magisterskie niestacjonarne

1 rok jednolite studia magisterskie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (GRUPA D)

 

studia I stopnia niestacjonarne

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika szkolna i opiekuńczo – wychowawcza (GRUPA O)

 

studia II stopnia niestacjonarne

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (GRUPA A)

1 rok kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna (GRUPA H)

 

PLANY STUDIÓW DLA II I III ROKU:

studia I stopnia niestacjonarne

II rok C kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

II rok C KNO kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

III rok Z1 kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

III rok Z2 kierunek: pedagogika resocjalizacyjna

 

studia II stopnia niestacjonarne

II rok E kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

II rok E KNO kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna KNO

II rok F1 kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna  

II rok F1 KNO kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna KNO

II rok F2 kierunek: pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna 

II rok L, L KNO kierunek: pedagogika, specjalność: Logopedia. Logopedia KNO   

II rok Praca socjalna KnO, specjalność: praca socjalna z rodziną (sala mulimedialna w Warszawie)

 

studia podyplomowe

III semestr Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

III Terapia Uzależnień

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu